• Csp-train
  • A-csm-2019
  • Scrum@scale201908
  • Shine-scrum-02
  • Arne-201903
  • Cal
  • Inner-training
  • Growth-process
  • Jens-heart-of-scrum
认证课程
最近公开课排期(下载)
开课时间课程名城市讲师
2019-03-29 ~ 29凤凰项目沙盘上海Wand Lin林伟丹报名
2019-03-29 ~ 30CSM认证培训成都Bob Jiang姜信宝报名
2019-03-30 ~ 31DevOps Professional认证培训上海Wand Lin林伟丹报名
2019-04-13 ~ 14CSM认证培训(英文)札幌Jim Wang王军报名
2019-04-19 ~ 20CSPO认证培训上海Jim Wang王军报名
2019-04-27 ~ 28CSM认证培训(周末班)上海Jim Wang王军, Bob Jiang姜信宝报名
2019-05-03 ~ 04CSM认证培训(英文)胡志明市Jim Wang王军报名
2019-05-05 ~ 06CSPO认证培训(英文)胡志明市Jim Wang王军报名
2019-05-11 ~ 12CSM认证培训(周末班)深圳Jim Wang王军, Bob Jiang姜信宝报名
2019-05-17 ~ 18CSM认证培训北京Jim Wang王军报名
2019-05-19 ~ 20CSPO认证培训北京Jim Wang王军报名
2019-05-24 ~ 25CSM认证培训上海Jim Wang王军报名
2019-06-28 ~ 29CSM认证培训上海Jim Wang王军报名
2019-06-28 ~ 07-02CSP直通车北京Evelyn Tian报名
2019-06-28 ~ 29A-CSM认证培训北京Evelyn Tian报名
2019-06-30 ~ 07-02CSP-SM认证培训北京Evelyn Tian报名
2019-07-05 ~ 09CSP直通车上海Evelyn Tian报名
2019-07-05 ~ 06CSM认证培训上海Arne Ahlander安儒宣报名
2019-07-05 ~ 06A-CSM认证培训上海Evelyn Tian报名
2019-07-07 ~ 08CSPO认证培训上海Arne Ahlander安儒宣报名

已结课程